Habboretro.nl

Tips | Advies | Beoordelingen

Waar Ligt Grand Hotel Europa?

Waar Ligt Grand Hotel Europa
Grand Hotel Europa is gelegen in de wijk Naples City Centre in Napels.

Waar speelt Grand Hotel Europa zich af?

Plaats en tijd – Het eerste deel van Grand Hotel Europa speelt zich af in Genua, Venetië, Malta, Palmaria, Portovenere, de Cinque Terre en Abu Dhabi. Ilja en Clio leren elkaar kennen in Genua, in het noordwesten van Italië. Vervolgens gaan zij in Venetië wonen, in het noordoosten.

Ilja en Clio gaan met vakantie naar Malta, Palmaria, Portovenere, de Cinque Terre. Het eiland Palmaria ligt tegenover Portovenere, ongeveer 75 km ten oosten van Genua. Het park de Cinque Terre ligt ongeveer 60 km ten oosten van Genua. Malta ligt in de Middellandse Zee en Abu Dhabi in het Midden Oosten.

Ook worden er nog plaatsen bezocht voor de documentaire en het boek. Dit zijn Venetië, Giethoorn, Amsterdam en Almere. Het tweede deel van Grand Hotel Europa speelt zich af in het gelijknamige hotel, waarschijnlijk gelegen op Sicilië. Het verhaal van Grand Hotel Europa speelt zich af in een tijdsbestek van ongeveer vier jaar.

Dit begint met de ontmoeting tussen Clio en Ilja, en eindigt met het vertrek van Ilja uit Grand Hotel Europa. Ilja en Clio ontmoetten elkaar eind 2014/begin 2015. Na enkele maanden verhuisden zij naar Venetië. Eind 2017/begin 2018 kwam er een einde aan hun relatie. Ilja vertrok toen naar Gran Hotel Europa.

Hier schreef hij de roman Grand Hotel Europa, Waarschijnlijk verbleef Ilja tot midden/eind 2018 in Grand Hotel Europa. In december 2018 kwam het boek uit.

Hoe autobiografisch is Grand Hotel Europa?

Na La Superba heeft Ilja Leonard Pfeijffer met Grand-Hotel Europa weer een schitterend boek geschreven. Het is een scherpe, soms satirische analyse van de tijdgeest, van de liefde, van relaties, van het massatoerisme, van de wereld van de kunsten en van Italië.

 • Maar het is ook een somber boek over de toekomst van Europa: Pfeijffer ziet voor het oude continent alleen nog een rol weggelegd als exploitant van een rijk verleden waar massa’s toeristen op afkomen.
 • Europa is in veel opzichten niet meer wat het ooit is geweest.
 • Hij staaft die stelling met veel feiten en weet de boodschap overtuigend te brengen.

Hij lardeert zijn opvatting met hilarische scènes over de groteske uitingsvormen van het massatoerisme. Overigens is ‘de massatoerist’ bij hem een beklagenswaardig mensensoort. Het boek is deels autobiografisch, deels fictie; veel gegevens over Pfeijffers leven kloppen, getuige zijn Brieven uit Genua,

Je zou deze roman dan ook kunnen opvatten als een egodocument: het hoofdpersonage heeft immers ook dezelfde naam als de schrijver. Hoewel de schrijver zichzelf niet spaart, is hij wel erg overtuigd van zichzelf, met name op seksueel gebied. Je krijgt door de expliciete seksscènes de indruk dat Pfeifer een van de weinigen op deze wereld is die weet hoe een vrouw te beminnen.

Tegelijk besef je dat delen van het verhaal gefictionaliseerd zijn; zo staat er in Napels een hotel met de naam Grand- Hotel Europa, maar in het boek wordt de locatie van het hotel niet gemeld. Pfeijffer mag graag spelen met werkelijkheid en fictie, maakt er een spel van door zó te schakelen tussen beiden dat niet duidelijk is wat wat is.

 1. Het verhaal in het kort De schrijver neemt zijn intrek in het in verval geraakte Grand-Hotel Europa ( what’s in a name ) om zijn mislukte relatie met Clio te reconstrueren en er een boek over te schrijven.
 2. Met haar verhuist hij van Genua naar Venetië, omdat zij daar – eindelijk – een baan heeft kunnen vinden als kunsthistorica, gespecialiseerd in Caravaggio.

Hij onderneemt met haar een Dan-Brown-achtige zoektocht naar het laatste en verdwenen schilderij van Caravaggio. Samen reizen ze door naar het prachtige Italië: naar Cinque Terre, naar Palmaria, naar Portovenere. Daar komt hij in aanraking met het massatoerisme dat hij zo verafschuwt.

Gaandeweg komt de relatie tussen de schrijver en Clio onder druk te staan en vindt die zijn apotheose wanneer Clio een baan aangeboden krijgt in het Louvre Abu Dhabi. Ook Ilja’s verblijf in het Grand-Hotel Europa is fascinerend om te lezen, enerzijds wegens enkele memorabele vaste gasten met wie de schrijver relaties probeert aan te gaan zoals de Franse dichteres Albane, de maitre d’hotel Mr.

Montobello en Abdul, de piccolo; anderzijds omdat het vervallen hotel opgekocht wordt door Chinezen die het gaan ‘moderniseren’. Actualiteit Een van de bijzonderheden aan deze roman is dat actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen een plek krijgen. De discussie over de effecten van massatoerisme op de leefbaarheid van steden zoals Venetië krijgt prominent aandacht en verbindt de schrijver met de toekomst van Europa.

De discussie in de kunstwereld over de positie van de moderne kunst zoals geëxposeerd op de Biënnale Venetië 2018 en de gelijktijdige tentoonstelling van Damien Hirsts Treasures from the Wreck of the Unbelievable komt uitvoerig aan de orde. Naar aanleiding van de opening van het Louvre Abu Dhabi vraagt de schrijver zich af wat het nut is van kunst in de woestijn.

Deze gebeurtenissen brengen de schrijver tot de overtuiging dat de kunst in de greep van het grootkapitaal verkeert. Het opkopen van het vervallen Grand-Hotel Europa door Chinezen brengt hem tot gedachten over globalisering en de ondergang van Europa.

Azië en Amerika worden grootmachten, Europa heeft niet meer te bieden dan enkel haar rijke verleden. Omdat het boek gesitueerd is in Italië, is het als inwoner van dat land een extra genot om te lezen. De vele mooie maar ook niet-mooie elementen van het leven in Italië die de revue passeren zijn heel herkenbaar.

Zo staat in het begin van het boek een lange tirade van Clio over wat er allemaal niet goed is/gaat in Italië en die slaat de spijker op zijn kop: wat mij betreft een messcherpe analyse van de politieke en maatschappelijke crises waarin het land verkeert.

Waar gaat het boek Grand Hotel Europa over?

Grand Hotel Europa De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand Hotel Europa om te overdenken waar het is misgegaan met Clio, op wie hij in Genua verliefd is geworden en met wie hij in Venetië is gaan wonen. Hij reconstrueert het meeslepende verhaal van liefde in tijden van massatoerisme, van hun reizen naar Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio.

Intussen vat hij een fascinatie op voor de mysteries van Grand Hotel Europa en raakt hij steeds meer betrokken bij het wedervaren van de memorabele personages die het bevolken en die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen begint te grijpen.

Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek meer is en waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm van toerisme.

 1. Het is een theatraal en lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk.
 2. Het is, hoe verontrustend het ook zijn mag, zijn beste boek tot nu toe.
 3. Grand Hotel Europa deinst nergens voor terug, wil imponeren en imponeert.
 4. Het is die grote-grotere-grootste greep die de roman tot een verbluffend meesterstuk maakt.

Het is bovendien een heerlijk boek, dat je leest met een gretigheid die almaar koortsachtiger wordt. Pfeijffer ving de tijdgeest en dient hem hier onweerstaanbaar op. Hij heeft de roman van het jaar geschreven” NRC Handelsblad ” Grand Hotel Europa is niet alleen een overrompelende leeservaring, Pfeijffer zadelt je ook op met tonnen denkstof.

Wie doet het hem na in de huidige Nederlandse literatuur, met zo’n grote greep de tijdgeest het vuur aan de schenen leggen en een lange neus maken tegen al die brave, petieterige romannetjes vol first world problems?” De Morgen “Noem Grand Hotel Europa gerust een pageturner. Het meest bewonderenswaardige aan de roman is nog wel Pfeijffers fascinatie voor de materie, zijn betrokkenheid.

Grand Hotel Europa is niet alleen een beschouwing over onze identiteit, maar ook een bijdrage aan de voortzetting ervan.” de Volkskrant “Elke zin in Grand Hotel Europa is gedoopt in zowel heimwee als ongerustheid.” De Standaard “Ondanks het beladen onderwerp leest zijn grote Europaroman als een trein.” De Tijd ” Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer mag je zetten op het plankje naast Europa-boeken van Thomas Mann en Harry Mulisch.

Zelden een roman gelezen die zo vernuftig een tragisch maar mooi liefdesverhaal verknoopt met ernstige maar nooit saaie, vaak geestige beschouwingen over het verschijnsel Europa. Grand Hotel Europa is een liefdesbrief aan een oude geliefde, een doodvermoeid maar bloedmooi continent.” De Limburger “Met het virtuoze gebaar waarmee Pfeijffer zijn breedvoerige en kokette vertellingen pleegt aan te vatten, en met de zwierige elegantie van zijn zinnen, maakte hij een roman en een bezinning tegelijk over de paradoxen van toerisme en migratie, en over het verlangen naar verleden dat Europa zo eigen is.” Klara Radio “Of ze nu gaan over vluchtelingen, massatoerisme, globalisering, selfies of Caravaggio: niet alleen wát Pfeijffer vertelt, maar ook zijn enorme taalvaardigheid en het plezier dat ervan afstraalt, houdt je tot de laatste pagina in de ban.

Wat ons betreft op de valreep dé roman van 2018.” Het Laatste Nieuws “On-Nederlands goed. In één woord: fantastisch, grandioos, magnifiek, splendide, subliem, superbe, wondermooi.” TZUM “Een spektakelstuk.” De Leeuwarder Courant : Grand Hotel Europa

See also:  How To Increase Occupancy Rate In Hotel?

Is Grand Hotel Europa vertaald?

Ilja Leonard Pfeijffer: “De beste leermeesteres voor talen is de noodzaak – dan moet je wel.” Foto: Stephan Vanfleteren De veelvuldig gelauwerde Nederlandse dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer (1968) behoeft weinig introductie. Zijn bekroonde roman Grand Hotel Europa is een bestseller en is vertaald in meer dan twintig talen. Met een propedeuse Duits en een doctoraal en promotie in de klassieke talen heeft hij ook een verleden als docent-onderzoeker Oudgrieks aan de Universiteit Leiden.

Sinds enkele jaren woont hij in Genua, van waaruit hij in 2020 verslag deed voor NRC Handelsblad en De Standaard (gebundeld in Quarantaine, Dagboek in tijden van besmetting ), Dit jaar zal hij het boekenweekgeschenk verzorgen. In dit interview vertelt hij over de rol van verschillende talen in zijn leven.

Welke talen spreek je? Nederlands is mijn moedertaal en zoals velen heb ik op school Frans, Duits en Engels geleerd. Frans heb ik vrij snel laten vallen maar in Duits en Engels heb ik eindexamen gedaan, net als in Latijn en Grieks. Ik heb daarna klassieke talen aan de Universiteit Leiden gestudeerd en ook nog een jaar Duits.

 • In die tijd was mijn Duits vrij goed maar dat is helaas een beetje weggezakt.
 • Ook heb ik destijds een beetje Nieuwgrieks gedaan voor mijn vakanties, gewoon met zelfstudie in het talenlab van de universiteit.
 • Ik heb ook een cursus Russisch voor niet-Slavisten gevolgd, puur uit interesse.
 • Later is daar Italiaans bij gekomen.

Inmiddels is mijn Italiaans even goed als mijn Engels. Welke rol spelen deze talen in je dagelijkse leven? In deze periode gebruik ik heel veel Italiaans. Dat komt ook doordat ik in tijden van de pandemie en de lockdown veel minder reis en dus vooral in Genua ben.

 1. Dit interview is een mooie kans om mijn Nederlands op peil te houden want dat gebruik ik niet meer zo veel – en ik merk soms dat het best lastig is om Nederlands goed te blijven spreken.
 2. Schrijven is een eenzaam beroep.
 3. Lezingen geven is altijd een welkome afwisseling om onder de mensen komen.
 4. Daardoor gebruik ik heel veel Engels want Grand Hotel Europa is in veel talen vertaald en tijdens lezingen en de voorbereidingen daaromheen spreek ik vooral Engels.

Alleen voor lezingen in Duitsland doe ik mijn best om dat ook in het Duits te doen. Dat is soms nog best lastig, maar ik krijg er gelukkig weer meer routine in. Het helpt om van tevoren drie dagen te oefenen. Ik heb grote bewondering voor mensen die snel kunnen overschakelen tussen verschillende talen.

Zelf heb ik altijd wel even tijd nodig om erin te komen. Toch blijkt: de beste leermeesteres voor talen is de noodzaak – dan moet je wel. Dat doet me denken aan een anekdote van een hele tijd geleden. Ik was op reis in een uithoek in het Zuiden van Griekenland in nauwelijks bevolkt gebied. Toen ik uitgestapt was en de deur achter me dichtklapte, merkte ik dat ik de sleutels in de auto had laten zitten terwijl die wel op slot zat.

Ik heb in dat dorpje nog even gevraagd of iemand Engels sprak, maar dat was natuurlijk niet zo. Dus heb ik in het Nieuwgrieks moeten uitleggen wat er gebeurd was om hulp te krijgen. Nou, het bleek dat ik veel beter Grieks sprak dan ik vermoedde. Daar zie je maar weer: de urgentie was er en er was ook geen alternatief.

 • Dan lukt het wel.
 • Toen ik hier in Genua kwam en besloot om een tijdje te blijven, heb ik het leren van Italiaans tot eerste prioriteit gemaakt.
 • Juist daardoor lukte het ook.
 • Je motivatie en de urgentie moeten op orde zijn – anders hou je het niet vol.
 • Daar zijn talen veel te ingewikkeld voor.
 • Het was ook echt een andere ervaring dan tijdens mijn studie.

Klassieke talen leer je passief; de urgentie samen met de honger om te kunnen begrijpen wat er staat. Je wilt Homerus in het origineel kunnen lezen. Je leert de talen niet actief gebruiken, wat een heel ander soort leren is. De Italiaanse vertaling van Grand Hotel Europa Ook hier heb ik wel een leuk verhaal over. Tijdens mijn studie nam ik deel aan een congres in Berlijn voor studenten Latijn. Dat was nog voor de val van de Muur en een van de gastsprekers was een hoogleraar uit de DDR die geen Engels sprak.

Het bleek echter dat teveel mensen in het publiek niet genoeg Duits kenden. Die professor heeft toen zijn lezing in het Latijn gehouden, gewoon geïmproviseerd. Ook de discussie met het publiek was in het Latijn. Ik vond het heel mooi om mee te maken. Het is de enige keer dat ik in een situatie was waar Latijn echt gebruikt werd voor de communicatie.

Daar is die noodzaak weer! Via het Latijn en het Italiaans en het beetje wat ik nog weet van de middelbare school begrijp ik Frans ook nu goed. Ik heb het destijds goed geleerd, maar toch blijkt het heel moeilijk om het te spreken. Het lijkt wel alsof Italiaans in hetzelfde vakje terecht is gekomen; als ik Frans probeer te spreken, komt er Italiaans uit.

 1. Spaans heb ik nooit echt geleerd, maar het is leuk om te merken dat het echt heel goed lukt om het te begrijpen op basis van mijn kennis van Romaanse talen.
 2. Mijn achtergrond in klassieke talen (en zelfs het kleine beetje Russisch) heeft mij altijd veel geholpen bij het leren en begrijpen van een taal.

Dan heb ik het niet per se over de woordenschat. Ik zie het grootste voordeel in de structurele aspecten. Dat ik snap hoe talen (kunnen) werken. Dat je weet dat er verschijnselen zijn zoals een subjunctief en je er niet van schrikt dat er een aparte structuur is waarmee je onzekerheid kunt uitdrukken.

 • Dat helpt om een taal aan te leren en te doorgronden.
 • Wat zie je als grootste meerwaarde van je meertaligheid? Taal en talen zijn natuurlijk het begin.
 • Met elke taal die je leert, wordt het makkelijker.
 • De echte meerwaarde is dat het je toegang geeft tot een nieuwe wereld.
 • Je kunt communiceren met nieuwe mensen en andere dingen lezen.

In Italië ging het er om dat ik nieuwe vrienden wilde maken. Maar er zaten ook verrassende aspecten aan. Na een tijdje in Italië merkte ik plotseling dat ik de teksten van aria’s in de opera kon verstaan. Dat was prachtig. En nu kan ik Boccaccio in het origineel lezen.

 1. Ik denk ook aan Wittgenstein en andere filosofen die zich afvragen wat taal met je doet.
 2. Ik merk dat de taal in sommige opzichten heel bepalend is voor je manier van denken.
 3. Taal is heel sterk verbonden met sociale conventies en als je een nieuwe taal leert, krijg je toegang tot die conventies.
 4. Wat ik interessant vind, zijn woorden die er in de ene taal wel zijn en in de andere niet.

Ik ben soms in het Italiaans op zoek naar Nederlandse begrippen, die ik niet vertaald krijg. Denk aan het woord ‘overzicht’. In het Italiaans gebruik je dan zoiets als ‘la visione del totale’ maar dat betekent toch net iets anders. In het Italiaans heb je dan weer het woord ‘dietrologia’.

Dat is de kunst van het overal iets achter zoeken, politieke manoeuvres en strategieën willen doorgronden. Naarmate ik hier langer ben, begin ik meer oog te krijgen voor de verschillen. Aan het begin dacht ik dat Nederland en Italië best veel op elkaar lijken ook al zijn dingen een beetje anders. Inmiddels zie ik steeds beter dat sommige verschillen heel groot zijn.

See also:  What Does A Hotel Concierge Do?

Die begrijp je pas als je via de taal diep kunt doordringen tot een gemeenschap. Wat is volgens jou de beste manier om een taal te leren? Het is belangrijk om te beseffen dat het heel veel tijd kost. Een taal leren is niet per se moeilijk denkwerk maar vereist wel een grote inspanning.Voor het Italiaans heb ik nooit onderwijs gevolgd.

 1. Ik heb mijn eigen cursus gedaan door mij net als kinderen zo veel mogelijk bloot te stellen aan de taal.
 2. Maar dan wel met de bewuste opdracht overal op te letten en mentale notities te maken van belangrijke woorden en frequente structuren.
 3. Het gaat erom dat je jezelf zinspatronen aanleert.
 4. Aan het begin had ik een notitieboekje bij me en schreef ik veel frases op.

Die zinnen en patronen ging ik ook oefenen en uit mijn hoofd leren. Het is denk ik een soort zelfgemaakte Delftse methode. Zelf heb ik er trouwens nooit bewust naar gestreefd om veel talen te kennen. Ik heb aangeleerd wat ik nodig had. Heb je ooit overwogen om in een andere taal te schrijven dan het Nederlands? Dat heb ik gedaan.

 • Als classicus waren mijn wetenschappelijke vakpublicaties in het Engels en er is zelfs één artikel in het Duits van mijn hand.
 • Inmiddels heb ik hier een daar wel iets in het Italiaans geschreven, bijvoorbeeld voor toneel.
 • Dan heb ik wel altijd iemand nodig die het corrigeert en voel ik me daardoor een beetje gehandicapt.

Ook heb ik voor mezelf poëzie in het Italiaans geschreven. Poëzie is makkelijker omdat het niet zo belangrijk is dat alles grammaticaal correct is. Je kunt het altijd als dichterlijke vrijheid verkopen. Is poëzie in het Italiaans mooier? Ik geloof niet in het concept van een mooie taal.

Veel mensen vinden Italiaans mooi. Ik vind alle talen mooi. Op een eloquente manier is Duits prachtig, en het Italiaans van de tieners hier op het pleintje is niet zo mooi. Ik geloof ook niet in makkelijke of moeilijke talen. Er zijn wel talen die dichter bij je staan waardoor je ze makkelijker leert. Maar ze zijn niet intrinsiek makkelijk.

Hier geldt ook de ‘wet van behoud van ellende’. Als je Italiaans en Nederlands vergelijkt dan is het Italiaanse werkwoordsysteem misschien veel complexer maar het Nederlands is dan weer lastig met betrekking tot woordvolgorde en idioom. Hoewel, er is één uitzondering: tijdens mijn studie in Leiden noemde hoogleraar Robert Beekes het Oudiers als voorbeeld – die taal is alleen maar moeilijk.

Wat is het grootste hotel in Europa?

Met meer dan 7.000 kamers mag The Venetian Las Vegas, in combinatie met The Palazzo, zich het grootste hotel ter wereld noemen. Het Russiche Izmailovo Hotel, gevestigd in Moskou, spant de kroon in Europa. In Nederland zijn de hotels niet verrassend veel kleiner.

 1. Het grootste hotel wordt in 2018 geopend bij de Amsterdam Rai – nhow zal 650 kamers tellen, 6 kamers meer dan de nummer twee Ibis Airport in Badhoevedorp.
 2. In april dit jaar werd bekend dat Nederland een nieuw megahotel krijgt: nhow Amsterdam RAI.
 3. Het hotel komt op de locatie in de driehoek die begrensd wordt door de Europaboulevard, de ringweg A10 en Amsterdam RAI Convention Centre en wordt met 650 kamers het grootste hotel van de Benelux*.

Hiermee overtreft het de huidige koploper, Hotel Ibis Airport in Badhoevedorp (gebouwd in 1997), met zes kamers. Een blik op de top 10 grootste hotels van Nederland laat zien dat ook de 3de, 4de, 7de, 8ste en 9de plek gaan naar hotels in de hoofdstad. Ook de 7de plek betreft een hotel dat nog niet haar deuren heeft geopend. Park Inn by Radisson opent in 2016 haar deuren met 478 kamers. Het hotel neemt zijn intrek in het oude KPN kantoor in de omgeving van station Amsterdam Sloterdijk. Een groot hotel dat net buiten de top 10 valt is het nieuwe Hilton Hotel op Schiphol.

Na de vervanging van het oude hotel, dat 277 kamers telde, zal het nieuwe Hilton 433 kamers tellen – 7 kamers minder dan huidige nummer 10, het Steinberger Airport Hotel, tevens gesitueerd op Schiphol. Hotelgiganten Internationaal gezien komen de Nederlandse hotels niet eens in de buurt van de top 10 grootste hotels ter wereld.

Zelfs het ‘kleinste’ top 10 hotel telt meer dan 4.000 kamers – Excalibur Hotel and Casino in Las Vegas, VS met 4.008 kamers. Ook het grootste hotel ter wereld is in het Amerikaanse gokparadijs te vinden. Met 7.012 kamers is de combinatie The Venetian – The Palazzo de nummer 1 in de lijst der hotelgiganten. Het enige Europese hotel in de top 10 – en daarmee het grootste hotel van Europa – is gesitueerd in de Russische hoofdstad, Moskou. Het Izmailovo hotel uit 1979 staat met 5.000 kamers rond op de 5de plek van de top 10 grootste hotels ter wereld. * Het hotel wordt ontwikkeld door COD en is ontworpen door OMA, het bureau opgericht door architect Rem Koolhaas.

Wat is het hoogste hotel van Europa?

Het Gran Hotel Bali is met 52 verdiepingen het hoogste hotel van Europa en biedt een onovertroffen uitzicht op de Costa Blanca. Het beschikt over verschillende buitenzwembaden en een wellnesscenter met sauna, fitnessruimte en een jacuzzi. Bij de 3 restaurants van het hotel kun je terecht voor buffetmaaltijden.

Waar speelt Grand hotel zich af?

Favoriete Pil – Grand Hotel Europa Jan Willem van den Berg (Den Helder, 1964) is long­arts in de Isala klinieken in Zwolle. Zijn favoriete pil: de roman Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Tekst: Frank van Kolfschooten | Beeld: De Beeldredaktie/Marijn Fidder Waar Ligt Grand Hotel Europa ” Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer is een heel mooi geschreven boek”, zegt longarts Jan Willem van den Berg uit Zwolle. “Je kunt aan de cadans van zijn zinnen aflezen dat hij classicus is en veel taalgevoel heeft. Ook door de rijke thematiek en verhaallijnen is het een meeslepend boek waarin je kunt blijven lezen.” De roman speelt zich voor een belangrijk deel af in Genua, Venetië en het gelijknamige hotel, waarin hoofdpersoon Ilja zijn intrek neemt om zijn verdriet over een verbroken relatie te verwerken.

 • Terugblikkend neemt hij de lezer mee naar allerlei locaties waar hij met zijn vriendinClio op zoek is geweest naar een verloren gewaand schilderij van Caravaggio.
 • Een van de thema’s is het massatoerisme dat de Europese steden in Ilja’s ogen kapot heeft gemaakt”, vertelt Van den Berg.
 • Hij ergert zich er bijvoorbeeld aan dat de lokale bewoners Venetië hebben moeten ontvluchten om te ontkomen aan de horden Chinezen en Amerikanen op cruiseschepen.” ‘Door de rijke thematiek en verhaallijnen is het een meeslepend boek’ Het in de bossen verstopte Grand Hotel Europa lijkt zich te hebben onttrokken aan de verwoestende effecten van het massatoerisme.

Het wordt bevolkt door allerlei eigenaardige figuren die er vaak al jaren wonen en zijn geboren in het tijdperk van het oude, nog niet door toeristen overspoelde Europa. “Maar hun leven wordt op z’n kop gezet als een Chinese ondernemer het hotel koopt en het gaat moderniseren.

 1. Dat leidt tot bizarre gebeurtenissen, afgewisseld met interessante bespiegelingen over de vermeende ondergang van Europa.” Grand Hotel Europa was het laatste boek dat Van den Berg las voor het uitbreken van de coronacrisis.
 2. Daarna raakte ons ziekenhuis snel vol met patiënten en had ik geen puf meer om boeken te lezen.

Het was gezien de thematiek van dit boek ironisch dat de corona-epidemie in Nederland begon met reizigers die in het Italiaanse Lombardije besmet waren geraakt. Maar anders had het virus ons land wel langs een andere weg bereikt.” Op reis gaan voor een medisch congres was er de afgelopen anderhalf jaar niet bij voor Van den Berg.

Waar Grand hotel bekijken?

Kijk de volledige afleveringen van Gran Hotel | Disney+

Wie is de partner van Ilja Pfeijffer?

Genua – In de zomer van 2008 ging hij samen met zijn toenmalige Russische vriendin, fotografe Gelya Bogatishcheva, op een tweedehands fiets onvoorbereid vanuit Leiden naar Rome, Na een tocht van 2600 km belandden zij in Genua, waar het hen zodanig beviel, dat zij, nadat zij de rit naar Rome volbracht hadden, naar deze stad terugkeerden om er een paar maanden te blijven.

 • Zijn vriendin keerde terug naar haar woonplaats Amsterdam, terwijl hij bleef.
 • Het verslag van deze reis vervatte hij in het boek De filosofie van de Heuvel – Op de fiets naar Rome en niet terug met foto’s van Gelya.
 • In Genua ontstond in 2013 zijn roman La Superba, een ode aan de stad Genua.
 • Zijn leven, dat naar eigen zeggen gekenmerkt werd door het gebruik van alcohol, wat zijn imago, reputatie en zelfbeeld bepaalde, veranderde drastisch toen hij zijn Italiaanse buurvrouw Stella Seitun leerde kennen, en met wie hij nu samenleeft.
See also:  Wanneer Disney Hotel Weer Open?

Zijn laatste boek, Grand Hotel Europa, werd benoemd tot Roman van het Jaar 2018 en was opgedragen aan Stella. In augustus 2020 werd Pfeijffer uitgebreid geïnterviewd in het tv-programma Zomergasten, Hij vertelde onder meer in 2015 te zijn gestopt met het drinken van alcohol, waarvoor hij zich in eerste instantie schaamde en waardoor hij lange tijd niet wist hoe hij zichzelf moest ‘spelen’.

Waar woont Ilja Pfeijffer?

De Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua, een Italiaanse stad die net als de rest van het land in volledige lockdown is. Het coronavirus heeft in Italië erg hard toegeslagen. Er zijn al meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers. “Het is heel moeilijk om te leven met de angst voor een onzichtbare vijand”, zei hij in “De zevende dag”.

“We zijn dagelijks op zoek naar een sprankeltje hoop. Soms lijken er aanwijzingen te zijn dat de grafiek aan het dalen is, maar tegelijkertijd hadden we de afgelopen dagen een heel triest record te betreuren met meer dan 900 doden in één dag. Het is lastig om de hoop te zien in deze situatie.” Ilja Leonard Pfeijffer schreef over Genua in romans zoals “La superba”, “Brieven uit Genua” en “Grand Hotel Europa”, maar de stad is ondertussen onherkenbaar veranderd.

Het openbare leven is er stilgevallen. “Er is een volledige lockdown in Italië. Je mag alleen de straat op voor hoognodige boodschappen, zoals levensmiddelen en medicijnen. Mensen houden zich daar ook aan. Ik herken mijn eigen stad niet meer.” Pfeijffer vindt het heel moeilijk om te leven met de angst voor een onzichtbare vijand die heel concrete slachtoffers maakt.

 1. Ik ben niet heel erg in paniek voor mezelf persoonlijk.
 2. Ik ben wel in paniek voor mensen die misschien minder sterk en minder gezond zijn dan ik.” “We hebben in de familie al een dodelijk slachtoffer te betreuren.
 3. De zwager ( schoonbroer, red ) van mijn zwager is een aantal dagen geleden overleden aan de gevolgen van het virus.

Dat komt wel heel dichtbij.” Het zou kunnen dat we het virus al gehad hebben, en ik wens het ons eigenlijk toe. De schrijver hoopt ergens dat hij het virus zelf al heeft gehad. “Daar zijn wel enkele aanwijzingen voor, want Stella (zijn vriendin, red.) had lichte symptomen en is inmiddels totaal genezen.

Hoeveel seizoenen heeft Gran Hotel?

Grand Hotel (televisieserie)
Palacio de la Magdalena, opname locatie van Gran Hotel
Alternatieve titel Gran Hotel
Genre drama, kostuumdrama
Speelduur ca 50 min.
Scenario Ramón Campos, Gema R. Neira
Land van oorsprong Spanje
Taal Spaans
Uitzendingen
Start 4 oktober 2011
Einde 8 oktober 2013
Afleveringen 66
Seizoenen 3
Netwerk of omroep Antena 3
Zender Antena 3
Website
( en ) IMDb-profiel
Portaal Televisie

/td>

Grand Hotel (Spaans: Gran Hotel ) was een Spaanse televisieserie, uitgezonden door Antena 3 in 3 seizoenen tussen oktober 2011 en oktober 2013. De serie is opgenomen bij Palacio de la Magdalena in Santander,

Is Grand Hotel nog op Netflix?

Grand Hotel (Secret of the Nile) is nog tot en met 31 januari te zien op Netflix.

Hoe zeg je hotel in het Spaans?

Vertaal Matrix voor hotel:

Zelfstandig Naamwoord Verwante vertalingen
habitación herberg; hotel
hostal herberg; hotel
hotel herberg; hotel
internado herberg; hotel

Wat is een Grand hotel?

Een grand hotel is een groot en luxueus hotel doorgaans gehuisvest in een statig gebouw in een traditionele of klassieke bouwstijl.

Waar ligt het duurste hotel van de wereld?

BINNENKIJKEN. Dit zevensterrenhotel is het duurste hotel ter wereld 13/06/2013 om 10:40 door vwh Het Burj Al Arab hotel in Dubai is het enige zevensterrenhotel ter wereld. Je betaalt er tussen de 820 en 50.000(!) euro per nacht. Voor die hoogste prijs krijgt u een suite van niet minder 780 vierkante meter. Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende plus-artikels kunt lezen? Vul je e-mailadres en wachtwoord in : BINNENKIJKEN. Dit zevensterrenhotel is het duurste hotel ter wereld

Waar speelt Grand Hotel zich af?

Favoriete Pil – Grand Hotel Europa Jan Willem van den Berg (Den Helder, 1964) is long­arts in de Isala klinieken in Zwolle. Zijn favoriete pil: de roman Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Tekst: Frank van Kolfschooten | Beeld: De Beeldredaktie/Marijn Fidder Waar Ligt Grand Hotel Europa ” Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer is een heel mooi geschreven boek”, zegt longarts Jan Willem van den Berg uit Zwolle. “Je kunt aan de cadans van zijn zinnen aflezen dat hij classicus is en veel taalgevoel heeft. Ook door de rijke thematiek en verhaallijnen is het een meeslepend boek waarin je kunt blijven lezen.” De roman speelt zich voor een belangrijk deel af in Genua, Venetië en het gelijknamige hotel, waarin hoofdpersoon Ilja zijn intrek neemt om zijn verdriet over een verbroken relatie te verwerken.

 1. Terugblikkend neemt hij de lezer mee naar allerlei locaties waar hij met zijn vriendinClio op zoek is geweest naar een verloren gewaand schilderij van Caravaggio.
 2. Een van de thema’s is het massatoerisme dat de Europese steden in Ilja’s ogen kapot heeft gemaakt”, vertelt Van den Berg.
 3. Hij ergert zich er bijvoorbeeld aan dat de lokale bewoners Venetië hebben moeten ontvluchten om te ontkomen aan de horden Chinezen en Amerikanen op cruiseschepen.” ‘Door de rijke thematiek en verhaallijnen is het een meeslepend boek’ Het in de bossen verstopte Grand Hotel Europa lijkt zich te hebben onttrokken aan de verwoestende effecten van het massatoerisme.

Het wordt bevolkt door allerlei eigenaardige figuren die er vaak al jaren wonen en zijn geboren in het tijdperk van het oude, nog niet door toeristen overspoelde Europa. “Maar hun leven wordt op z’n kop gezet als een Chinese ondernemer het hotel koopt en het gaat moderniseren.

Dat leidt tot bizarre gebeurtenissen, afgewisseld met interessante bespiegelingen over de vermeende ondergang van Europa.” Grand Hotel Europa was het laatste boek dat Van den Berg las voor het uitbreken van de coronacrisis. “Daarna raakte ons ziekenhuis snel vol met patiënten en had ik geen puf meer om boeken te lezen.

Het was gezien de thematiek van dit boek ironisch dat de corona-epidemie in Nederland begon met reizigers die in het Italiaanse Lombardije besmet waren geraakt. Maar anders had het virus ons land wel langs een andere weg bereikt.” Op reis gaan voor een medisch congres was er de afgelopen anderhalf jaar niet bij voor Van den Berg.

Waar speelt Grand Budapest hotel zich af?

München, Berlijn, Hamburg? Nee, Görlitz is de geheime filmhoofdstad van Duitsland. Een wandelingetje door de steegjes en coulissen van beroemde Hollywoodfilms. – Tekst: Cornelia Wolter Ik strijk stiekem eventjes met m’n hand over de leuning van de stoel in de lobby: Hier heeft misschien Adrien Brody gezeten, of heeft Bill Murray in mijn bed gelegen en is Owen Wilson een keer met de lift omhoog gegaan. Waar Ligt Grand Hotel Europa Foto: Europastadt GmbH

Wie is de partner van Ilja Pfeijffer?

Genua – In de zomer van 2008 ging hij samen met zijn toenmalige Russische vriendin, fotografe Gelya Bogatishcheva, op een tweedehands fiets onvoorbereid vanuit Leiden naar Rome, Na een tocht van 2600 km belandden zij in Genua, waar het hen zodanig beviel, dat zij, nadat zij de rit naar Rome volbracht hadden, naar deze stad terugkeerden om er een paar maanden te blijven.

 • Zijn vriendin keerde terug naar haar woonplaats Amsterdam, terwijl hij bleef.
 • Het verslag van deze reis vervatte hij in het boek De filosofie van de Heuvel – Op de fiets naar Rome en niet terug met foto’s van Gelya.
 • In Genua ontstond in 2013 zijn roman La Superba, een ode aan de stad Genua.
 • Zijn leven, dat naar eigen zeggen gekenmerkt werd door het gebruik van alcohol, wat zijn imago, reputatie en zelfbeeld bepaalde, veranderde drastisch toen hij zijn Italiaanse buurvrouw Stella Seitun leerde kennen, en met wie hij nu samenleeft.

Zijn laatste boek, Grand Hotel Europa, werd benoemd tot Roman van het Jaar 2018 en was opgedragen aan Stella. In augustus 2020 werd Pfeijffer uitgebreid geïnterviewd in het tv-programma Zomergasten, Hij vertelde onder meer in 2015 te zijn gestopt met het drinken van alcohol, waarvoor hij zich in eerste instantie schaamde en waardoor hij lange tijd niet wist hoe hij zichzelf moest ‘spelen’.

Waar gaat de Grand Budapest hotel over?

Het verhaal draait om de diefstal van een onbetaalbaar schilderij uit de Renaissance, de strijd om een enorm familiefortuin en de omwentelingen die Europa transformeren in de eerste helft van de 20e eeuw.